Skibus Rokytnice nad Jizerou 

Skibus nejezdí v době uzavření skiareálu.

Sezóna 2021/2022  

Rokytnice nad Jizerou, U Kroupů - Rokytnice n.Jiz., Horní Domky
70 72 70 72 72 70 72 70 72 70 72 70 72 70
1 Hostinec U Kroupů 8:00 ... ... ... ... ... ... ... ... 9:25 ... ... ... 10:25
2 U pily 8:02 ... ... ... ... ... ... ... ... 9:27 ... ... ... 10:27
3 Rokytnice náměstí  8:05 8:05 ... 8:20 ... 8:45 ... 9:00 9:15 9:30 9:45 ... 10:15 10:30
4 Hostinec u zastávky 8:07 8:06 ... 8:21 ... 8:46 ... 9:01 9:16 9:31 9:46 ... 10:16 10:31
5 Klub mládeže 8:09 8:08 ... 8:23 ... 8:48 ... 9:03 9:18 9:33 9:48 ... 10:18 10:32
6 Horní Rokytnice ... ( 8:20 ( 8:45 ( 9:00 ( ( ( ( 10:00 ( (
7 Eprona 8:10 8:12 8:22 8:27 8:47 8:52 9:02 9:07 9:22 9:37 9:52 10:02 10:22 10:34
8 Parkoviště 8:12 8:13 8:24 8:28 8:49 8:53 9:04 9:08 9:23 9:38 9:53 10:04 10:23 10:36
9 HORNÍ DOMKY 8:15 8:15 8:25 8:30 8:50 8:55 9:05 9:10 9:25 9:40 9:55 10:05 10:25 10:40

Mapa zastávek

 

72

70

72 72   72 72 71 71 71 72 71 71 71 71
1 Hostinec U Kroupů ... ... ... ...   ... 11:55 ... ... 12:55 ... ... ... ... ...
2 U pily ... ... ... ...   ... 11:57 ... ... 12:57 ... ... ... ... ...
3 Rokytnice námšstí 10:45 11:00 ... ...   11:30 12:00 ... 12:30 13:00 13:30 ... 14:20 ... 14:50
4 Hostinec u zastávky 10:46 11:01 ... ...   11:31 12:01 ... 13:31 13:01 13:31 ... 14:21 ... 14:51
5 Klub mládeže 10:48 11:03 ... ...   11:32 12:02 ... 13:32 13:02 13:32 ... 14:22 ... 14:52
6 Horní Rokytnice ( ... 11:15 11:15   ( ( 12:15 ( ( ( 14:00 ( 14:35 (         +15:05
7 Eprona 10:52 11:07 11:17 11:17   11:34 12:04 12:17 13:34 13:04 13:34 14:02 14:24 14:37 14:54+15:07
8 Parkoviště 10:53 11:08 11:19 11:19   11:36 12:06 12:19 13:36 13:06 13:36 14:04 14:26 14:39 14:56+15:09
9 HORNÍ DOMKY 10:55 11:10 11:20 11:20   11:40 12:10 12:20 13:40 13:10 13:40 14:05 14:30 14:40 15:00+15:10
Rokytnice n.Jiz., Horní Domky - Rokytnice n. Jiz., U Kroupů
70 72 70 72 70 72 72 70 72 71 72 71 71

71

9 HORNÍ DOMKY 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:55 11:10 11:20 11:40 12:20 12:40 13:10 13:40
8 Parkoviště *9:11 *9:26 *9:42 *9:56 *10:11 *10:26 *10:57 *11:12 *11:21 *12:12 *12:21 *12:41 *13:11 *13:42
7 Eprona *9:12 *9:28 *9:44 *9:58 *10:12 *10:28 *10:59 *11:14 *11:23 *12:14 *12:23 *12:43 *13:13 *13:44
6 Horní Rokytnice ( (  9:45 ( ( (  11:00 11:15 (  12:15 ( ( (  13:45
5 Klub mládeže *9:14 *9:30 ... *10:00 *10:14 *10:30 ... ... *11:25 ... *12:25 *12:45 *13:15 ...
4 Hostinec u zastávky *9:15 *9:32 ... *10:02 *10:15 *10:32 ... ... *11:27 ... *12:27 *12:47 *13:17 ...
3 Rokytnice náměstí *9:17  9:35 ...  10:05 *10:17 10:35 ... ...  11:30 ... 12:30 *12:50 13:20 ...
2 U pily *9:19 ... ... ... *10:19 ... ... ... ... ... ... *12:52 ... ...
1 Hostinec U Kroupů  9:20 ... ... ...  10:20 ... ... ... ... ... ... 12:55 ... ...
71 71 71 71 71 71   71 71
9 HORNÍ DOMKY 14:10 14:30 14:40 15:00 15:10 15:40   16:10 16:40
8 Parkoviště *14:11 *14:32 *14:41 *15:02 *15:12 *15:41   *16:11 *16:42
7 Eprona *14:13 *14:34 *14:43 *15:04 *15:14 *15:43   *16:13 *16:44
6 Horní Rokytnice (  14:35 (  15:05 *15:16 *15:45   *16:15 *16:46
5 Klub mládeže *14:15 ... *14:45 ... *15:18 *15:48   *16:18 *16:48
4 Hostinec u zastávky *14:17 ... *14:47 ... *15:21 *15:50   *16:20 *16:51
3 Rokytnice náměstí  14:20 ...  14:50 ... *15:23 15:55   16:25 *16:53
2 U pily ... ... ... ... *15:28 ...   ... *16:58
1 Hostinec U Kroupů ... ... ... ...  15:30 ...   ...  17:00

70 jede od 25.12.2021 do 27.3.2022

71 jede od 25.12.2021 do 27.3.2022, nejede 24.12.2021

72 jede od 25.12.2021 do 20.3.2022

* spoj zastavuje jen pro vystupování, ( spoj jede po jiné trase

autobusy s bezbarieéovým přístupem vyjímaje spoje 71 -15:40, 16:10 a 16:40

 

​!!! POZOR !!! VŠECHNY SPOJE jedou jen za příznivých sněhových podmínek - více informací o zahájení a ukončení provozu  na www.skiroky.cz nebo na www.busline.cz

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA - slouží výhradně lyžařům