OTEVŘENÝ DOWNHILL ZÁVOD V BIKEPARKU ROCK-IT-NICE 3.10.2021                           

Na této stránce pro Vás budeme průběžně aktualizovat informace k poslednímu downhillovému závodu letní sezóny 2021 v bikeparku Rock-it-nice.

Úplný program závodu je k dispozici zde. 

 

Každý závodník vyhrává a ty nejhodnotnější ceny budou pro stupně vítězů. Malá ochutnávka: každý registrovaný závodník obdrží HANNAH slevový voucher a pojede se o cyklobatohy, mikiny, trika, vybavení na kola, přibalíme nějaké ty sladkosti a.... 

 

Užitečné informace:

Závod se pojede na modré a černé trati a bikepark bude v neděli 3.10. přístupný pouze bajkerům zaregistrovaným do tohoto závodu a registrovat se může opravdu kdokoliv :-)

 

Pro rychlejší přihlášení registrace, která bude probíhat ve vestibulu lanové dráhy Horní Domky (u pokladen) v sobotu 2.10. od 9:00 do 13:00 a v neděli před závoedem od 8:00 do 10:00, zašlete elektronickou registraci na email: pokladna@skiroky.cz, do předmětu zprávy uveďte slovo "ZÁVOD" nebo "RACE" a zašlete nám Vaše jméno a příjmení, rok narození, kategorii ve které chcete startovat a telefonní spojení. Elektronickou registraci můžete zasílat až do soboty 2.10. do 23:59 a slouží pouze k urychlení té fyzické registrace v den závodu.

 

V programu závodu jsou uvedeny všechny vypsané závodní kategorie, u dětské lze zvolit modrou nebo černou trať, ostatní se pojedou na černé trati.

 

Zvláštní pozornost věnujte povinné výbavě, písemný souhlas zákonného zástupce u dětí a záovdníků mladších 18 let bude k dispozici u fyzické registrace přihlášek a případně ke stažení zde.

 

A ano :-), lanová dráha Horní Domky bude v provozu do standardních 17:00 h včetně a bude k dispozici všem účastníkům závodu i po skončení tohoto bajkového klání, jízdenka ze závodu bude platit celý den.

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel.: 733 733 053 nebo 731 737 304.

 

COVID Opatření:

Protože nadále trvá omezení konání hromadných akcí, budeme potřebovat od každého závodníka předložení následujícího:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo:
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo:
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo:
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo:
  • osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy, nebo
  • prohlášením, k dispozici u fyzické registrace