• lanová dráha A1 Horní Domky převáží pěší pouze před 8.30 a po 16.00 hod.
  • lanová dráha A5 Lysá hora převáží pěší nahoru i dolů v průběhu celého dne (od 8.30 do 16.00 hod.)