MAJOR ski school

Profesionální výuka zajištěná výhradně instruktory s platnou licencí akreditovanou MŠMT, opravňující vyučovat v lyžařské škole. Pravidelné doškolování a cvičení instruktorů je zárukou poskytování služeb na nejvyšší úrovni.

Kontakt:
​Tel.: +420 733 642 287
E-mail: info@majorski.cz