14. 02. 2021

Skiareal jest zamkniete

Kolejki linowe i wyciągi pozostają zamknięte dla publicznych zajęć sportowych. Poruszanie się po trasach zjazdowych odbywa się na własne ryzyko.