Výběrové řízení na realizaci rozvodny LD Lysá hora

Předmět realizace:

Doplnění stávající trafostanice o transformátor 1000 kVA, vybavení rozvodny VN pro primární měření a vybavení rozvodny NN s propojením NN napájení pro případ poruchy transformátoru.

Předmětem dodávky není stavební činnost výstavby objektu rozvodny VN, která bude umístěna v objektu hangáru lanové dráhy Lysá hora.

Technická specifikace:

Výkon transformátoru 1000kVA

Skříňové rozvaděče rozvodny VN s umístěním primárního měření

Fakturační měření

Vybavení rozvodny NN ukončené rozhraním výstupu kabelů pro technologie provozu

Dodávka  bude obsahovat:

  • vybavení rozvodny VN s připojením zařízení
  • vybavení rozvodny NN s propojením stávajícího výstupu pro případ poruchy T1 nebo T3
  • realizační práce spojené s dodávkou a zapojením celku po rozhraní výstupu na kabelová vedení k technologiím

Termín realizace : 1.6.2021 - 30.11.2021, Termín pro podání nabídky končí 30.4.2021 ve 12:00 hod

Kontakt :  telefon pan Matoušek: 734 245 972