Výběrové řízení na obsazení místa člena Dozorčí rady Spartak Rokytnice, a.s.

 • Uchazeči musí podat přihlášku elektronicky i písemně v době od 1.4.2021 do 30.4.2021         
 • Písemnou přihlášku zasílejte na adresu nebo doručte osobně do kanceláře TJ Spartak: TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. Horní 461 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 • mail: info@spartak-rokytnice.cz

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče                                                                                                                       
 • státní příslušnost uchazeče ,
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • kontaktní spojení ( telefon + email )
 • datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis                                                                                                                                                    
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)                                                                                                                       
 •  motivační dopis 

Uchazeč musí splňovat následující požadavky:

• plnoletost • bezúhonnost • není zaměstnancem Spartak Rokytnice, a.s • není zaměstnancem, vlastníkem nebo řídícím pracovníkem dodavatelské nebo konkurenční společnosti a ani není v žádném jiném střetu zájmu ve vztahu ke společnosti

Výhodou:

• dobrá orientace v ekonomických, technických a hospodářských otázkách • znalosti ohledně provozu lyžařského střediska s dlouhodobou vizí rozvoje • dobré organizační a komunikační schopnosti