Podle nařízení vlády ČR č. 1065 z 25. 11. 2021, bod 10, musí návštěvník prokázat při nákupu skipasu na pokladně, bezinfekčnost:

A) potvrzením o očkování

nebo

B) potvrzením o prodělaném onemocnění Covid -19 v posledních 180 dnech

Děti od 12 do 18 let:

A) prokazují bezinfekčnost negativním PCR testem (platný 3 dny)

nebo

B) potvrzením o očkování (uznána bude i první dávka očkování)

nebo

C) potvrzením o prodělaném onemocnění Covid -19 v posledních 180 dnech

Děti do 12 let jsou z povinnosti prokázání bezinfekčnosti vyjmuty. Osoby, u kterých kontraindikace jiné nemoci, nedovoluje očkování, se musí prokázat negativním PCR testem

Při nákupu skipasu on-line je návštěvník povinen, formou prohlášení osvědčit svoji bezinfekčnost.