PRÁCE NA HORÁCH

Máte rádi hory, sníh a lyžování?
Přijeďte na zimu do Krkonoš. Skiareál v Rokytnici nad Jizerou hledá nadšené zaměstnance.
Nabízíme zajímavou práci v pátem největším lyžařském středisku v Čechách, ubytování, firemní oblečení a další výhody.

→ Výběrové řízení na post člena představenstva a člena DR Spartak Rokytnice, a.s.

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst člena představenstva a dozorčí rady Spartak a.s.

- Uchazeči musí podat přihlášku elektronicky i písemně

- Písemnou přihlášku zasílejte na adresu nebo doručte do kanceláře TJ Spartak:

 

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.
Horní 461
512 44 Rokytnice nad Jizerou
mail: info@spartak-rokytnice.cz

nejpozději do 15.2.2017 do 12:00 hodin

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) státní příslušnost uchazeče,

d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) kontaktní spojení (telefon, e-mail) uchazeče,

f) datum a podpis uchazeče.

g) označení, zda se uchází o místo v představenstvu nebo v DR

 

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

a) strukturovaný životopis

b) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

c) motivační dopis

 

Uchazeč musí splňovat následující požadavky:

  • plnoletost
  • bezúhonnost

 

VÝHODOU:

  • znalosti ohledně provozu lyžařského střediska s dlouhodobou vizí rozvoje
  • celková orientace v lyžařském průmyslu
  • dobrá orientace v ekonomických, technických a hospodářských otázkách
  • dobré organizační a komunikační schopnosti
  • orientace v marketingu a jeho využití pro provoz lyžařského střediska

 

Veškeré náklady vyplývající z požadavků na výběrové řízení nese uchazeč.

TJ Spartak si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

 

V Rokytnici nad Jizerou 16.1.2017

Martin Riedl – vr.

předseda TJ Spartak

ZADÁNÍ VŘ KE STAŽENÍ